Sprache wählen:

Türkçe  Deutsch  


Hizmet kapsamı

- Şirketler Hukuku
- Ticaret & Broşür
- Uluslararası Ticaret
- Sözleşme Hukuku
 
 

- ve birçok diğer hukuki alanda hizmet vermekteyiz
 

 

 

 

 

ÜYELIKLER::

 

 

 

 

 

Mevzuat & Yönetmenlik

- 6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(29.12.2010)

- 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 10.05.2005

5346 Kanunla ilgili Yönetmenlikler:

Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - 04.10.2005 (kanun No. 5346, 4628)

 

- 5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (09.07.2008)

- 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (20.02.2001)

 

4628 Kanunla ilgili Yönetmenlikler:

 

- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 14.08.2007

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 17.07.2008


 

Diğer: Elektrik Piyasası Yönetmelikleri

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
 Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği
 Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar
Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği
Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik
Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari Ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Aydınlatma Yönetmeliği
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği

 

 


 

Linkler:

http://www.limitsizenerji.com/

http://www.yesilekonomi.com

http://www.alternaturk.org/

http://www.ruzgarenerjisibirligi.org.tr/

 

Kamu Kuruluşları:

http://www.epdk.gov.tr

http://www.teias.gov.tr/

http://www.tetas.gov.tr/

http://www.tedas.gov.tr

http://www.eie.gov.tr/

http://www.enerji.gov.tr/index.php

http://www.euas.gov.tr/

http://www.dsi.gov.tr/

http://www.cevreorman.gov.tr

http://www.tesab.org.tr/

 

 

 

 

 

 
 

www.hukuk24.com

 

Home / Anasayfa
Avukatlar
Broşür
Hukuk Forum
E-Mail
Basın / Medya
İletişim

 

Postanschrift:

Türkstrasse 2

30167 Hannover
 
Tel: 0511 - 76 11 779

Fax: 0511 - 76 11 780

 
Internet: hukuk24
Mail: hukuk24

 

Avukat ve sertifikalı mediatör (arabulucu)