Sprache wählen:

Türkçe  Deutsch  


Hizmet kapsamı

- Şirketler Hukuku
- Çin Halk Cumhuriyeti
- Yenilenebilir Enerji
- Sözleşme Hukuku
- Uluslararası Ticaret
-Ticaret & Broşür

- ve birçok diğer hukuki alanda hizmet vermekteyiz
 

 

 

Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na (CİSG) Türkiye katıldı (07.04.2010)

 

ÜYELIKLER::

 

 

 

 

MEDIASYON & ARABULUCULUK

Mediasyon (arabuluculuk) "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm" (ADR) yöntemidir.

Arabuluculuk, uyuşmazlık içindeki tarafların, uyuşmazlığın içeriğine veya çözümüne ilişkin belirleyici etkisi olmayan, fakat sürece ilişkin olarak tavsiye veya karar verme yetkisi bulunan bir uyuşmazlık çözümü uygulayıcısı (arabulucu) yardımı ile uyuşmazlık konularının belirlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi ve bir anlaşmaya varılması çabasını içeren bir süreçtir.

Arabulucuğun temel amacı, uyuşmazlık içine düşmüş olan tarafların, yargısal yollara başvurmak yerine, kendi idareleriyle alternatif çözümler üretmelerini desteklemektir.

Mediasyon ne değildir?

Mediasyonun ne olduğunu anlayabilmek için  ne olmadığını anlamakta fayda vardır.

 

Mediasyon zorunlu değildir

Arabulucuya başvuru, müzakerelerin başlatılması tüm  süreç boyunca  serbesttir.

 

Mediasyon yargı değildir

Mediasyon mahkeme veya yargı değildir. Her zaman ve her yerde uygulanabilir. 

 

Mediasyon emredici değildir

Mediasyon taraflar arasında serbestçe yürütülen bir müzakeredir.

 

Arabulucu hakim değildir

Mediatör karar vermez. Sadece iletişim düzenini sağlar.

 

Arabulucu çözüm tavsiyesinde bulunmaz

Mediatör çözüm sunmaz. Mediatör tarafların çözüm üretme aşamasında yapıcı iletişim kurmalarına  destek sağlar.

 

Arabulucu hak veya haksızlık konusunda değerlendirme yapmaz

Arabuluculuk her iki tarafı da haklı görmektir. 

Peki bu nasil mı oluyor?

Bunu düşünmekte siz de haklısınız!

Arabulucu taraf tutmaz

Arabulucu tarafsızdır. Her iki tarafa da aynı güveni sağlar ve her ne olursa olsun kesinlikle kendi hakkaniyetini hesaba katmaz. 

 

Arabulucu tarafların ürettiği çözümlerine karışmaz

Neyin ve kimin haklı veya haksız olduğuna taraflar karar verir. Çözümler, alternatifler, hak ve hukuk sadece ve sadece taraflarca belirlenir.

 

Mediasyon hukuki danışmanlık içermez

Sunulan çözümlerin ve yapılan anlaşmalardan taraflar sorumludur. Arabulucu avukatlık yapmaz; danışmanlık sunmaz. 

 

Mediatör psikolog değildir

Arabuluculuk taraflara yeni bir bakış açısı ve çerçeve kazandırmaktır. Tarafların duygu ve düşüncelerini açığa vurmalarını sağlamaktır.

 

Mediasyon sihirbazlık değildir

Arabuluculuk bir yöntemdir. Her uyuşmazlığın çözüleceği ve çözülebileceği anlamına gelmez.

Tarafların birbirlerini anlamalarını, bakış acılarını genişletmelerini, düşüncelerini ortaya koymalarını, karşı tarafın olayı nasıl yorumladığını görmelerini sağlayan ortamı yaratan arabuluculuk, sihirbazlık olmasa da, birçok uyuşmazlıkta % 80 -90 varan oranda çözüm sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.hukuk24.com

Weitere Suchbegriffe: interkulturelle Mediation, Mediation türkisch, Mediation türkische Arbeitnehmer & Mitarbeiter, mediasyon, arabuluculuk, Almanya da mediasyon ve mediatör


Home / Anasayfa
Avukatlar
Broşür
Hukuk Forum
E-Mail
Basın / Medya
İletişim

 

Postanschrift:

Türkstrasse 2

30167 Hannover
 
Tel: 0511 - 76 11 779

Fax: 0511 - 76 11 780

 
Internet: hukuk24
Mail: hukuk24

 

Avukat ve sertifikalı mediatör (arabulucu)